• provedeme tržní odhad, zhodnotíme technický stav a právní stav Vaší nemovitosti
 • vypracujeme srovnávací metodou porovnání s podobnými nemovitostmi v dané lokalitě a navrhneme nabídkovou cenu nemovitosti
 • sestavíme marketingový plán tak, abychom dosáhli nejvyšší možné prodejní ceny
 • zprostředkujeme Vám další služby nutné pro prodej Vaší nemovitosti – PENB a technickou prohlídku
 • zveřejníme inzerát na internetových serverech
 • označíme venkovním bannerem
 • připravíme prohlídkový den
 • poskytneme Vám 100% zpětnou vazbu
 • seznámíme Vás s rezervační smlouvou, kterou budete uzavírat s kupujícím
 • vyjednáme za Vás podmínky prodeje a předání nemovitosti
 • vše zkoordinujeme, abychom zajistili bezproblémový průběh
 • připravíme spolu s právníkem a finančním poradcem potřebné dokumenty a data pro uzavření kupní smlouvy
 • zajistíme bezpečnou úschovu kupní ceny a podmínky výplaty u advokáta
 • pro předání nemovitosti připravíme předávací protokol a nemovitost za Vás předáme novému majiteli